10 Essentiële Stappen om je WordPress-website te Beveiligen

De beveiliging van je WordPress-website is van cruciaal belang om de integriteit van je gegevens te waarborgen en jezelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. In dit artikel zullen we 10 essentiële stappen bespreken om je WordPress-website effectief te beveiligen en ervoor te zorgen dat je gegevens en gebruikers veilig zijn.

 1. Houd je WordPress-versie up-to-date: Zorg ervoor dat je altijd de nieuwste versie van WordPress gebruikt. Updates bevatten vaak belangrijke beveiligingspatches die bekende kwetsbaarheden aanpakken. Regelmatige updates verminderen het risico op misbruik en zorgen ervoor dat je website beschermd is tegen bekende bedreigingen.
 2. Gebruik sterke wachtwoorden: Zorg ervoor dat alle gebruikersaccounts op je website sterke wachtwoorden hebben. Kies complexe combinaties van letters, cijfers en speciale tekens en moedig gebruikers aan hetzelfde te doen. Het gebruik van wachtwoordbeheertools kan ook helpen bij het genereren en beheren van sterke wachtwoorden.
 3. Beperk inlogpogingen: Bescherm je WordPress-loginpagina door het beperken van het aantal mislukte inlogpogingen. Gebruik een beveiligingsplugin die automatisch IP-adressen blokkeert na een bepaald aantal pogingen. Dit voorkomt brute-force-aanvallen en versterkt de beveiliging van je website.
 4. Installeer beveiligingsplugins: Maak gebruik van gerenommeerde beveiligingsplugins zoals Wordfence, iThemes Security of Sucuri om extra beveiligingslagen toe te voegen aan je WordPress-website. Deze plugins bieden functies zoals malware-scans, firewallbescherming en het blokkeren van schadelijke IP-adressen.
 5. Maak regelmatige back-ups: Zorg ervoor dat je regelmatig back-ups maakt van je WordPress-website. Back-ups zijn essentieel voor het herstellen van je website in geval van een beveiligingsincident. Gebruik betrouwbare back-upplugins zoals UpdraftPlus of BackupBuddy om automatische back-ups in te stellen en sla ze op een externe locatie op.
 6. Beveilig je wp-config.php-bestand: Bescherm het wp-config.php-bestand, dat belangrijke informatie bevat, zoals databasegegevens en beveiligingssleutels. Verplaats het bestand naar een hoger niveau dan de openbare map en beperk de toegang tot het bestand via serverconfiguratie of met behulp van beveiligingsplugins.
 7. Beveilig je admin-account: Verander de standaard ‘admin’-gebruikersnaam naar een unieke gebruikersnaam die niet gemakkelijk te raden is. Beperk ook de toegang tot het beheerdersgedeelte van je website tot specifieke IP-adressen via je .htaccess-bestand of via een beveiligingsplugin.
 8. Gebruik HTTPS en SSL-certificaat: Implementeer een SSL-certificaat op je website en schakel HTTPS in. Hierdoor wordt de communicatie tussen je website en gebruikers versleuteld en blijven gegevens veilig. HTTPS is niet alleen belangrijk voor beveiliging, maar het heeft ook invloed op je SEO-doordat zoekmachines HTTPS-websites hoger waarderen.
 9. Beperk bestandsrechten en gebruikersrollen: Stel de juiste bestandsrechten in voor mappen en bestanden op je server om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Beperk ook de rechten van gebruikersaccounts op basis van hun rollen, zodat ze alleen toegang hebben tot wat nodig is voor hun taken.
 10. Bewaak en analyseer je website: Houd de activiteit van je website in de gaten door gebruik te maken van beveiligingslogs en monitoringtools. Analyseer regelmatig deze gegevens om verdachte activiteiten of pogingen tot inbraak te identificeren. Dit stelt je in staat om snel te reageren en je beveiligingsmaatregelen aan te scherpen.

Het beveiligen van je WordPress-website is van het grootste belang om jezelf en je gebruikers te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Door de bovengenoemde stappen te volgen, kun je de beveiliging van je WordPress-website versterken en zorgen voor een veilige online omgeving. Onthoud dat beveiliging een doorlopend proces is, dus blijf op de hoogte van nieuwe beveiligingspraktijken en pas ze toe om je website te beschermen tegen opkomende bedreigingen.

Delicious Media biedt hulp bij je AVG

Twee jaar geleden (in mei 2016) is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven zich aan deze nieuwe privacywet houden. Consumenten krijgen hiermee meer rechten als het gaat om controle over hun persoonsgegevens. Bedrijven krijgen meer plichten met betrekking tot privacy van consumenten. Door de AVG moet de privacy statement worden uitgebreid. Dit geldt voor zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens verzamelen. Lees er hier alles over

Aanbod

Veel bedrijven weten zich hier nog geen raad mee. Delicious Media biedt hierbij hulp! Hierbij wordt de volgende dienst aangeboden:

 • Consult om meer informatie te vergaren over het bedrijf. (Telefonisch of op het kantoor van Delicious Media aan de Nieuwstraat 19)
 • De opmaak en invulling van het Privacy Statement
 • De verwerking van het Privacy Statement op de website

Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op via info@deliciousmedia.nl of via het contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op.

 

Informatie over de nieuwe privacy wet

De nieuwe privacy wet, hoe zit dat?

Twee jaar geleden (in mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven zich aan deze nieuwe privacywet houden.  

Wat houdt de nieuwe privacy wet in?

Consumenten krijgen meer rechten als het gaat om controle over hun persoonsgegevens. Bedrijven krijgen meer plichten m.b.t. privacy van consumenten. Door de AVG moet de privacy statement worden uitgebreid. Dit geldt voor zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens verzamelen. Een aantal punten zijn belang voor de Privacy Statement:

 • Hoe lang worden gegevens bewaard?
 • Consumenten moeten actief gewezen worden op het recht om gegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen of te laten verwijderen.
 • Duidelijk maken dat het recht bestaat om bezwaar te maken.
 • Duidelijk maken wat je met de gegevens doet.
 • Wijzen op het feit dat een toestemming elk moment weer ingetrokken kan worden.
 • Het moet duidelijk zijn dat je een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Of gegevens worden doorgegeven, al dan niet naar landen buiten de EU
 • Waar komen de gegevens vandaan?

“Consumenten hebben recht op inzage, uitleg en transparantie”, zegt onderzoeksjournalist Brenno de Winter. “Soms kan het zijn dat de inzage wordt geweigerd als er andere belangen zijn. Je hoort wel antwoord te krijgen.” 

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk?

‘Persoonsgegevens’ is een heel ruim begrip. Niet alleen je woonadres, postcode, woonplaats, mobiele nummer, ip-adres of e-mailadres zijn persoonsgegevens, maar ook zaken zoals je aankopen die geregistreerd worden, je belgedrag, hoe vaak je bij een sportvereniging komt en locatiegegevens (zoals in een smartphone). 

Het recht op dataportabiliteit

Met de invoering van de AVG is het recht op dataportabiliteit nieuw.

Wat is het recht op dataportabiliteit? 

Het recht op dataportabiliteit is nieuw met de invoering van de AVG. Stel je wil wisselen van bank, dan kan je de bank vragen om jouw gegevens door te geven aan de nieuwe bank. Hetzelfde geldt als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Alle gegevens die bij je huidige zorgverzekeraar bekend zijn kun je naar de nieuwe zorgverzekeraar laten sturen, zodat je daar niet het hele aanmeldproces opnieuw hoeft te doorlopen. 

Consumenten krijgen meer controle over hun eigen persoonsgegevens met deze regel. Daarnaast wordt het makkelijker om over te stappen naar een andere aanbieder van een dienst.

Kan je je persoonlijke gegevens laten verwijderen?

Ja, ook dat is een nieuw recht voor consumenten. Je kan een organisatie verzoeken om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kan niet overal, zoals bij de Belastingdienst. Stel je bent lid van een sportvereniging en je schrijft je uit, dan kan je de vereniging verzoeken al jouw gegevens te verwijderen. Heeft een bedrijf jouw gegevens ook doorgegeven aan een zusterorganisatie? Dan kan je het bedrijf verzoeken om ook daar jouw gegevens te laten verwijderen.

Hoe zit het met nieuwsbrieven?

Veel bedrijven of organisaties zijn nu consumenten aan het mailen die regelmatig een nieuwsbrief hebben ontvangen om hen te wijzen op de nieuwe privacyregels, of wijzen bezoekers hierop op hun website. Een nieuwsbrief mag onder de AVG gewoon worden verstuurd, zolang je jezelf maar aangemeld hebt voor die nieuwsbrief. Dat is al jaren zo geregeld in de Telecomwet.

Mag je nog een foto op sociale media plaatsen?

Het kan zijn dat je foto’s hebt gemaakt waar mensen op staan. Als je die op je Facebookpagina of website wil plaatsen, dan heb je daar toestemming voor nodig van de geportretteerde. Foto’s met portretten van mensen zijn immers een persoonsgegeven. Je moet een grondslag hebben, zoals toestemming, om de foto te publiceren op je Facebookpagina of Instagramprofiel. Sta je dus op een druk kruispunt in Amsterdam en staan er tientallen mensen op je foto? Dan moet je hun gezichten blurren als je de foto wil publiceren. Dit is echter het geval als je je foto’s beroepsmatig publiceert. 

Stel dat je alleen maar fotografeert als hobby en je publiceert die foto’s niet op tientallen websites, dan wordt dat gezien als ‘persoonlijk of huishoudelijk’ doel. Je valt dan niet onder de AVG. Zet je een hele portfolio online? Dan val je wel weer binnen de AVG. Je kan dus zonder problemen een foto met je vriend of vriendin op je Facebook-, Twitter- of Instagramaccount zetten.

Kinderen op sociale media: toestemming nodig?

Voor kinderen onder de zestien die op sociaalnetwerksites zoals Facebook of Instagram zitten, geldt dat ouders hiervoor toestemming moeten geven. Op Instagram wordt er gevraagd om een geboortedatum. Outlook (van Microsoft) verzoekt een kopie van een identiteitsbewijs of een creditcardbetaling om zo te verifiëren dat de ouders toestemming geven voor gebruik van het programma. Dat vindt De Winter “heel vreemd”, want “toestemming is niet de grondslag”. De Winter noemt het “doorslaan” aangezien er reeds een overeenkomst is.

Bedrijf houdt zich niet aan de wet: wat kan je doen?

Consumenten die denken dat een organisatie zich niet aan de AVG privacywet houdt, kunnen een klacht indienen bij het bedrijf, maar kunnen zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter. 

Hoe hoog zijn de boetes?

Wie zich niet aan de AVG houdt loopt het risico een boete te krijgen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en kan oplopen tot twintig miljoen euro (of vier procent van de omzet). “Voor bedrijven is een boete echter niet de grootste bedreiging”, aldus De Winter. “Handhavende maatregelen wel, zoals een berisping of waarschuwing. Ook consumenten kunnen in theorie beboet worden, maar dan moet je het wel heel bont maken.” 

Wat is GDPR? En wie moet zich ermee bezighouden?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het staat ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De AVG / GDPR zorgt o.a. voor de versterking en uitbreiding van onze privacyrechten, strenger toezicht op het verwerken van persoonsgegevens én voor meer verantwoordelijkheden bij organisaties – van ZZP’ers tot aan grote bedrijven, verenigingen en stichtingen. Zorg dat je voldoet aan deze wetgeving en voorkom een fikse boete.

Wat zijn de (nieuwe) rechten van de betrokkenen?

Toestemming intrekken

Bedrijven en organisaties moeten dus kunnen bewijzen dat ze (geldige) toestemming hebben gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar deze toestemming is niet voor in de eeuwigheid: mensen moeten die toestemming kunnen intrekken. En wel op net zo’n makkelijke manier als ze hun toestemming hebben gegeven.

Recht op vergetelheid

In de situatie voor 25 mei 2018 hebben mensen het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht wordt uitgebreid: mensen kunnen straks ook eisen dat je deze verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die de persoonsgegevens van je hebben ontvangen.

Recht op dataportabiliteit

Mensen hebben ook het recht dat je als organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat aanlevert, of hun persoonsgegevens zelfs doorgeeft aan een leverancier die dezelfde diensten biedt. Autoriteit Persoonsgegevens geeft hierbij het voorbeeld van een sociaal netwerk, waarbij klanten kunnen eisen dat hun gegevens bij uitschrijving worden doorgestuurd naar een concurrerend netwerk.

Recht op inzage

Mensen mogen organisaties vragen of zij persoonsgegevens van hen hebben vastgelegd, en zo ja: welke. Als organisatie moet je dan laten weten om welke gegevens het zijn, waar ze voor gebruikt worden, welke derde partij de gegevens (eventueel) nog meer heeft, en wat de herkomst is van deze gegevens.

Recht om te wijzigen

Mensen hebben het recht om de gegevens die je van hen verwerkt, te wijzigen en aan te vullen. Ook hebben ze recht om jou minder gegevens te laten verwerken.

De 6 grondslagen waarop je persoonsgegevens mag verzamelen

 

 • Toestemming van de gebruiker

 

 • Vitale belangen
 • Wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

 

 

Wat moet je als bedrijf documenteren?

Je moet een paar dingen verplicht doen:

 • Een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden (minder dan 250 werknemers? Dan wel als je risicovolle gegevens verwerkt, niet incidenteel gegevens verwerkt, of bijzondere persoonsgegevens verwerkt)
 • Verwerk je gegevens met een hoog privacyrisico? Dan moet je een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. In het Nederlands ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling – een ‘instrument’ om van tevoren de privacyrisico’s van deze gegevensverwerking inzichtelijk te maken (en actie te ondernemen)
 • Een overzicht van datalekken die zijn ontstaan.
 • Je moet kunnen aantonen dat iemand toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 • Is het onduidelijk of je een functionaris voor gegevensbescherming moet aanstellen, dan moet je kunnen onderbouwen waarom je er wel of niet voor hebt gekozen. Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de GDPR/AVG. Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn sowieso verplicht om een FG aan te stellen. Andere organisaties: als je op grote schaal individuen volgt en of op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt, en dit tot je kernactiviteit behoort. 

Autoriteit Persoonsgegevens noemt ook de volgende maatregelen, waarmee je extra kunt aantonen dat je aan de eisen voldoet: je aansluiten bij een gedragscode, specifieke certificaten halen, een ICT-beveiligingsbeleid voeren of in een jaarverslag of privacy-jaarverslag verantwoording afleggen over de verwerking van persoonsgegevens.

Let ook op je cookiemelding!

Wat zegt de AVG over cookies? Dat is een beetje dubbel. Eigenlijk vallen alleen cookies die persoonsgegevens verwerken onder de privacywet. Maar het punt is dat je als website-eigenaar nooit weet welke cookies van derde partijen gegevens verwerken. Daarom vallen je cookies in de praktijk dus wel degelijk onder de GDPR.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat je als bezoeker per apart verwerkingsdoel toestemming moeten kunnen geven. Zoals je in onze eigen cookiebanner kunt zien, hebben we 4 verwerkingsdoelen:

 • Noodzakelijke cookies (daar hoeven bezoekers geen toestemming voor te geven)
 • Voorkeuren-cookies (voor taal- en cookievoorkeuren)
 • Statistieken-cookies
 • Marketing-cookies

Een cookiewall is dus niet GDPR-compliant, omdat je dan niet per type cookie kunt aangeven of je deze wel of niet accepteert. En als website plaats je al snel meer cookies dan je verwacht. Embed je weleens video’s van YouTube? Cookies. Opvallend voorbeeld uit een Frankwatching-artikel: een embed van New York Times plaatste al 62 cookies. Met onze cookiemanager van CookieInfo hebben we ook meteen een cookiescanner, die elke avond de hele site (13.000 pagina’s!) inventariseert. Zo blijven we scherp!

Privacyreglement Delicious Media

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement

Delicious Media mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Delicious Media de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Delicious Media worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Delicious Media vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Delicious Media in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Delicious Media expliciet om jouw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Delicious Media gebruikt en het doel van het gebruik

Delicious Media verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Delicious Media, een werknemer van Delicious Media bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Delicious Media verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Delicious Media sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Delicious Media verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Delicious Media met jou heeft gesloten;

je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Delicious Media verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Delicious Media worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Delicious Media beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:  
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Delicious Media hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Delicious Media verstrekte persoonsgegevens;
 • Delicious Media heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Delicious Media hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Delicious Media zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;  
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.   

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@deliciousmedia.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Delicious Media.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons om er samen uit te komen.  Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Delicious Media ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.  Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de contact-pagina.

Privacyreglement Delicious Media versie april 2018  

FIFA CITY TOURNAMENTS KRIJGT VERVOLG IN HEEL NEDERLAND

Apeldoorn – Nederland is er niet bij het aanstaande WK in Rusland, wat ongetwijfeld een groot gemis is voor iedere voetballiefhebber. Als kleine pleister op de wond bundelen Delicious Media, Vue Cinemas en Mediamarkt hun krachten om een grootschalig FIFA City Tournament te organiseren in 8 verschillende steden in Nederland.

City Tournament

Er wordt een toernooi opgezet voor 128 spelers in de lokale VUE cinema. Het gaat hierbij om een direct knock-out toernooi, waarbij de deelnemers vanaf de halve finale in de bioscoopzaal gespeeld wordt. Hier wordt duidelijk wie de beste FIFA-speler van de stad is. Deelnemers van deze toernooien maken kans op verschillende mooie prijzen die aangeboden worden door de leveranciers van de Mediamarkt en andere partners.

Speelsteden

De speelsteden zijn als volgt:

Het startsein voor de eerste wedstrijden van ieder toernooi is om 18:00 uur. Vanaf 17:00 uur dien je aanwezig te zijn om je inschrijving compleet te maken. Prijzen die deelnemers kunnen winnen worden binnenkort bekend gemaakt via de website en de social kanalen.

Finale-toernooi

Deelnemers die de halve finale bereiken in de verschillende speelsteden worden tevens uitgenodigd voor het grote Finale-toernooi op 15 juli. Hier wordt door de beste 32 spelers uitgemaakt wie de beste FIFA City Tournament 18 speler van Nederland is. De winnaar van dit toernooi gaat met een extra toffe prijs naar huis! Tijdens dit finale-toernooi wordt de finale van het WK in Rusland ook uitgezonden op groot scherm.

Deelnemen

Wil jij deelnemen aan een toernooi in 1 van de speelsteden? Schaf dan je ticket aan op www.fifa-tournaments.eu. Let hierbij wel op dat je een ticket aanschaft voor de juiste speelstad! Geef bij je deelname tevens aan wat je favoriete land is waarmee je deel gaat nemen.

 

Bevrijdingsfestival Apeldoorn

Op 5 mei vieren we de vrijheid, ook in Apeldoorn! Voor het 3e jaar op rij organiseert Delicious Media het Bevrijdingsfestival Apeldoorn (voorheen bekend als Liberazione) op het Zwitsalpark. Dit jaar met een bredere programmering voor jong & oud.

Programmering

Na de eerste twee jaar DJ’s te hebben geprogrammeerd, heeft de organisatie Delicious Media er dit jaar voor gekozen om ook bands een podium te geven. “Live muziek hoort er nou eenmaal bij op een bevrijdingsfestival en Apeldoorn en omgeving heeft veel talentvolle acts. Daarom hebben we er voor gekozen om het middagprogramma diverse bands te programmeren. Van een zeer talentvolle band als Pangea tot de gerenommeerde Yellow Pearl. ‘s Avonds maken de bands weer plaats voor elektronische muziek om als vanouds tot middernacht het tempo flink op te voeren.” Onder andere Mangø, Enfant Terrible en Tahko zijn geboekt en een legende uit de scene komt het publiek verrassen met zijn nieuwe pseudoniem “the Rocketman”. Gigant host dit jaar een singer songwriter-podium. Hier wordt aan verschillende lokale en regionale talenten een podium geboden.

Kinderprogramma

Ook kinderen zijn van harte welkom! “Vorig jaar waren er ontzettend veel kinderen die hun plezier niet op konden bij het springkussendorp. Daarom kiezen we er dit jaar vol om nog meer entertainment voor kids neer te zetten. Daarnaast wordt het festivalterrein opgevuld met verschillende foodtrucks.” Voor ieder wat wils!

Gratis Festival

Bevrijdingsfestival Apeldoorn is gratis toegankelijk en vindt plaats op 5 mei van 12:00 – 00:00 uur. De ingang van dit bevrijdingsfestival is bij Zwitsal-Zuid (Zwitsalpark).

Meer informatie
Meer informatie vind je binnenkort tevens op:
Website: www.bevrijdingsfestivalapeldoorn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/bevrijdingsfestivalapeldoorn
Evenementenpagina Facebook: https://www.facebook.com/events/1127062287397933/
Instagram: https://www.instagram.com/bevrijdingsfestival_apeldoorn/

Dit evenement wordt mede-mogelijk gemaakt door Woon.nl, de Mediamarkt, Keymusic & Poppodium Gigant. 

Eerste grote FIFA-toernooi in Vue Cinemas Apeldoorn

APELDOORN – Als je dit weekend weinig jongeren op straat hebt gezien, kan dat goed liggen aan het feit dat half mannelijk Nederland zich heeft binnen gesloten om FIFA 18 uit te testen. Het voetbalspel bracht namelijk vrijdag 29 september hun nieuwste versie op de markt. Delicious Media, Vue Cinemas en Mediamarkt spelen in op deze hype en bundelen hun krachten om voor het eerst een grootschalig FIFA-toernooi in Apeldoorn te organiseren.

Donderdagnacht om 12 uur stonden er honderden voetballiefhebbers en gamefreaks in de rij voor de Mediamarkt in Apeldoorn om het spel als een van de eerste te bemachtigen. Volgens de 19-jarige Stan zijn het de vernieuwende opties en de betere kwaliteit wat de nieuwe versie leuker maakt: ‘’Het voldoet zeker aan mijn verwachtingen. FIFA 17 beland nu weer achterin de kast, op Marktplaats is de oude versie van het spel nu al in een overschot te verkrijgen.’’

Populariteit FIFA

Naar aanleiding van de populariteit rondom het spel, vindt er op 11 november in de bioscoopzalen van Vue voor het eerst een groot FIFA-toernooi plaats. Maar liefst 256 deelnemers zullen het via een groot scherm tegen elkaar op nemen en strijden voor de hoofdprijs. Wat dat precies is, houdt de organisatie liever nog even geheim. ‘’We willen verschillende prijzen kunnen weggeven, ook aan de spelers die bijvoorbeeld in de tweede ronde al stranden. Op die manier is het ook leuk om deel te nemen als je misschien geen FIFA-master van het hoogste niveau bent’’, aldus medeorganisator Ivo Kelava van Delicious Media.

Ivo zelf vindt het logisch dat de release zo speelt onder de jongeren: ‘’Zowel de voetbalindustrie als de gamewereld blijft enorm groeien, de intensiteit van de game wordt steeds groter en realistischer. De mogelijkheid om op een bioscoopscherm te spelen, doet daar nog een extra schepje bovenop en maakt de beleving voor de fans nog intenser.’’

Niet alleen Ivo, maar ook Theater Manager Michel Kersten van Vue Cinemas verwacht dat het toernooi een groot succes wordt: ‘’Wij willen meer zijn dan een bioscoop die alleen films vertoont en door met meerdere partijen samen te werken, kunnen we voor jongeren iets tofs als dit neerzetten. Ik verwacht niet anders dan dat het evenement het maximumaantal deelnemers bereikt’’. Opgeven voor het toernooi kan via de Facebookpagina FIFA 18 Tournament of op de website (gemaakt door Delicious Media): www.fifa-tournaments.eu.

Door: Marlies Streppel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storytelling; eeuwenoud, maar blijvend pakkend

We kennen ze allemaal. De sprookjes van vroeger. Hoe een knappe prins de schone slaapster wakker kust of een jonkvrouw redt van een draak. Ook al zijn het fictieve verhalen, we onthouden ze allemaal. Wat helemaal niet zo gek is. Bij het horen van verhalen zijn er namelijk maar liefst zeven (belevings)gebieden in onze hersenen actief, terwijl er bij het horen van feiten maar twee delen actief zijn. Wetenschappers kwamen er op deze manier achter dat informatie die in verhaalvorm wordt overgebracht makkelijker te onthouden is. We krijgen er namelijk een beeld, beleving en binding bij. Dus waarom zouden we verhalen niet toepassen als marketingtool? Om in een wereld van continu schreeuwende, vergelijkbare marketingkreten toch een origineel verhaal te kunnen vertellen én de aandacht van je doelgroep te vangen. Graag neem ik jullie mee in de magische wereld die storytelling heet.

Het vertellen van verhalen is iets wat we al doen sinds de mensheid bestaat. Vroeger werd een verhaal overgebracht door een muurschildering, tegenwoordig via Instagram Stories. Het kanaal waarop de boodschap wordt verspreid verandert met de tijd, maar het middel is in de basis al eeuwen onveranderd gebleven. Storytelling wordt daarom ook steeds vaker toegepast in de marketingwereld om het verhaal van bedrijven te vertellen. Ookwel brand storytelling genoemd. Dus waarom achterblijven als er ook voor jouw bedrijf of merk een uniek verhaal is?

Maar waar begin je nou eigenlijk? Het kan misschien onmogelijk lijken om een aantrekkelijk verhaal over je product of dienst te vertellen. Zeker wanneer je iets aanbiedt wat op het eerste gezicht alles behalve uniek of speciaal is, maar met een paar simpele stappen ben je al snel op weg. Kijk bijvoorbeeld eens naar Telfort. Het product wat ze verkopen is in de basis niet speciaal, maar toch weten ze het op een leuke, boeiende manier over te brengen. Ook de kernwaarden weten ze goed over te brengen, namelijk; hoge kwaliteit tegen een voordelig tarief. In deze compilatie zie je hoe ze door middel van storytelling hun product promoten:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C3Az-t1pkoQ[/embedyt]
Telfort reclame compilatie

Enthousiast geworden, maar geen idee hebben waar je moet beginnen. Kijk dan even mee.

BASIC GUIDE VOOR STORYTELLING:

Stap 1: Wie is de doelgroep?

Voordat je de eerste woorden van je verhaal op papier hebt staan, moet je eerst bepalen voor wie je het verhaal schrijft. Wie is je doelgroep en op welke manier breng je het verhaal op hen over? Breng zoveel mogelijk informatie over je doelgroep in kaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leeftijd, interesses, actief op welke social media kanalen, etc.

Stap 2: Wat is het doel van het verhaal?

Doelgroep helder? Mooi. In stap 2 ga je in kaart brengen wat het doel van je verhaal moet zijn. Welke richting wil je op? Hogere naamsbekendheid, productverkoop, de toegevoegde waarde van je aangeboden dienst laten zien. Het zijn een paar voorbeelden. Heb jij het jouwe gevonden? Onthoud het goed zodat je tijdens het proces je doel niet uit het oog verliest. Schrijf nu alle dingen op die typisch zijn voor het bedrijf. Denk hierbij aan informatie over het product of dienst, de historie en quotes van medewerkers of huidige klanten. Vergeet vooral de blunders, of emotionele verhalen van medewerkers en voor jou ´logische´ andere zaken niet. Dit zijn juist vaak de dingen waaruit je inspiratie kunt opdoen en waarmee je de échte identiteit kunt laten zien. Met al je goede kanten, maar ook de kanten die je menselijk maken. Ben dus persoonlijk. Dit zorgt ervoor dat het publiek zich met het bedrijf kan identificeren waardoor er een binding ontstaat. En dat is het uiteindelijke doel.

Stap 3: Vormgeving van het verhaal

Ja, nu mogen we  onze innerlijke J.K. Rowling loslaten en met behulp van alle verzamelde informatie een verhaal vormgeven. Hiervoor zal het plot duidelijk moeten worden. Het volgende diagram kan daarbij helpen. Een goed verhaal is altijd opgebouwd uit de onderstaande basiselementen:

De elementen kort toegelicht:

Exposition: dit is de introductie van het verhaal inclusief de beschrijving van de hoofdrolspeler(s).
Conflict: het conflict is het hoofdprobleem van de hoofdrolspeler, vaak hetgeen wat het plot vormt. Het is vaak een doel wat de hoofdpersoon moet bereiken om het probleem te overwinnen.
Rising action: dit zijn alle gebeurtenissen die leiden tot de uiteindelijke climax. Hierbij zitten karakterontwikkelingen en gebeurtenissen die zorgen voor spanningsopbouw bij inbegrepen.
Climax: het meest spannende punt van het verhaal, een keerpunt voor het plot of de doelen van de hoofdpersoon.
Falling action: dit zijn alle gebeurtenissen die ontstaan als gevolg van de climax. Hierbij worden onbeantwoorde vragen beantwoord, wordt het plot afgerond en is er sprake van verdere karakterontwikkeling van de hoofdpersoon
Resolution: het einde van het verhaal. Dit hoeft niet altijd een ‘happy end’ te zijn. Het kan het publiek met vragen, antwoorden, frustratie of tevredenheid achterlaten.

Hou de aandacht van het publiek vast door elementen in het verhaal toe te voegen die spanning opbouwen, op welke manier dan ook. Blijf echter wel dichtbij de kern van het bedrijf, zodat het oprecht overkomt.

Stap 4: Kies de kanalen

Nu je het verhaal hebt geschreven ga je het juiste kanaal bepalen. Stem deze af met de kanalen die het meest door de doelgroep worden gebruikt. Zijn dit bijvoorbeeld jongvolwassenen? Denk dan bijvoorbeeld aan verschillende social media kanalen als Snapchat en Instagram. Hier zijn de meeste mensen uit de doelgroep te vinden. Ouderen? Denk aan televisie, tijdschriften of kranten.

De zichtbaarheid en de spanningsboog vergroten? Kies voor crossmediaal verspreiden. Deel het verhaal op in stukken of meerdere versies en kies voor ieder stuk het juiste kanaal en middel. Gebruik bijvoorbeeld video’s op Facebook, een aantrekkelijke afbeelding of ingekorte video op Instagram en op Snapchat korte stukken in ‘Je verhaal’. Zorg ervoor dat als je niet het volledige verhaal op een kanaal verspreidt je ze leidt naar het kanaal waar deze wel volledig te zien is, bijvoorbeeld je website.

Stap 5: Verspreiding en data verzamelen

Hij mag de wereld in! En nu maar afwachten hoe hij wordt ontvangen. Vergeet vooral niet zoveel mogelijk data bij te houden. Dit kun je bijvoorbeeld doen door je verhaal op een aparte landingspagina op je website te plaatsen. Hierdoor kun je makkelijker de traffic op deze pagina bijhouden. Maak je gebruik van crossmediale marketing, zorg dan dat je analyseert welke kanalen het meeste publiek trekken. Hiermee kun je later mogelijke aanpassingen doen in je kanaalkeuze. Deze data kan voor een eventueel volgend verhaal handig zijn.

Laat die innerlijke Shakespeare los in 3..2..1..

Meer weten over de mogelijkheden van storytelling voor uw product of dienst? Neem gerust even contact met ons op!

Delicious Tips | Formaat afbeelding wijzigen

Via onze blogs geven wij graag handige tips weg zodat je doeltreffend met je online uitingen aan de slag kunt gaan. Deze keer behandelen we het bewerken van afbeeldingen in WordPress. Het schalen, roteren, spiegelen en bijsnijden van afbeeldingen kan namelijk op honderden verschillende manieren. Echter dien je hier vaak speciale software voor te installeren op je computer. Naast dat veel van deze programma’s vaak behoorlijk prijzig zijn, moet je de programma’s ook nog onder de knie krijgen. WordPress biedt een aantal basis mogelijkheden om je foto’s aan te passen.

Stap 1: Inloggen WordPress

Vrij logisch natuurlijk, maar zorg er voor dat je ingelogd bent in je WordPress-website.

Stap 2 Ga naar je media-bestand

Nadat je bent ingelogd in WordPress navigeer je naar je media bibliotheek. In de media bibliotheek staan alle media bestanden van je website opgeslagen. Vaak zijn dit afbeeldingen, maar hier kunnen ook PDF bestanden, video’s, geluiden en andere bestanden teruggevonden worden. Je kunt maximaal een bestand van 64MB uploaden naar je website.

 • Klik in het linker menu op Media
 • Klik op bibliotheek

wordpress

 • Afbeelding bewerken

Je ziet nu een overzicht van al je media bestanden.

 • Klik op de titel van de afbeelding die je wilt schalen

Je afbeelding verschijnt nu groot in beeld

 • Onder de afbeelding zie je een knop afbeelding bewerken, klik hier op

Je bent terecht gekomen in het scherm waar je je afbeelding kunt gaan bewerken.

Aan de rechterkant vindt je een kopje “afbeelding schalen”. Hieronder zie je de huidige grootte in pixels staan.

Stel je afbeelding is 1000 x 1000 pixels en je wilt de afbeelding voor de helft verkleinen vul dan bij de breedte 500 in. Je zult zien dat de hoogte automatisch wordt aangepast. Op deze manier blijft de afbeelding scherp én in verhouding.

wordpress 2

Wanneer je tevreden bent over de aanpassingen klik je op de knop bijwerken.

Stap 3 Afbeeldingen bijsnijden (optioneel)

WordPress biedt ook de mogelijk om afbeeldingen bij te snijden. Wanneer je in het afbeelding-bewerk scherm zit voer je de volgende handelingen uit:

 • Klik met je muis op de afbeelding en houdt deze ingedrukt;
 • Beweeg je muis en selecteer het gedeelte wat je wilt bewerken;
 • Klik vervolgens op de “bijsnijden” knop;
 • Klik op opslaan.

Je afbeelding is nu bijgesneden.

Stap 4 Afbeeldingen roteren of spiegelen (optioneel)

Wanneer je je afbeelding wilt roteren of spiegelen vindt je boven de afbeelding deze twee mogelijkheden.

 • Klik op de optie (roteren of spiegelen) die je wilt uitvoeren
 • Klik op opslaan

Je afbeelding is nu geroteerd of gespiegeld.

Simpel, toch? Wil jij toch liever de hulp van Delicious Media inschakelen om je website zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Neem dan even contact op en wij helpen je graag!

Titel aanpassen op Facebook

Facebook, al jaren het kanaal waar dagelijks miljoenen mensen op inloggen. Een uitermate geschikt platform om je doelgroep mee te bereiken waarbij, mits je een goede strategie volgt, de wereld aan je voeten ligt en je mensen bereikt die je normaal wellicht nooit zou bereiken. Door de jaren heen is Facebook dan ook doorontwikkeld door Team Zuckerberg, waarbij zij lang niet altijd prijs geven wanneer (of wat) er iets gewijzigd wordt. Zo is er vorige week een update uitgevoerd die heel wat Social Media Experts op het verkeerde been hebben gezet. De titels en uitgelichte afbeelding kunnen namelijk niet meer gewijzigd worden. Paniek!

Titels aanpassen

Voorheen was het mogelijk om je titel van je bericht op het platform zelf aan te passen. Op deze manier kon je je volgers triggeren om een bepaalde actie uit te voeren. Je bericht moet natuurlijk wel opvallen in de overload aan informatie die mensen aangeboden krijgen in hun tijdlijn. Zo kopieerde je de link in je bericht, zocht je een mooie & passende afbeelding en herschreef je de titel voor Facebook. Dit zag er ongeveer zo uit:

Sinds de wijziging van Facebook begin augustus is dit niet meer mogelijk. Vele Social Media Experts zijn sindsdien dan ook radeloos en vragen zich af waarom Facebook dit heeft gedaan. Het plannen van berichten wordt op deze manier namelijk een stuk lastiger gemaakt. De meest logische verklaring voor deze wijziging door Facebook is dat zij ‘Nep nieuws’ tegen willen gaan. Het werd namelijk te makkelijk om volgers naar externe domeinen te sturen met een opgepimpt berichtje op Facebook. Kopieer de link van Nu.nl in je tijdlijn, plaats er een angstaanjagende afbeelding bij en zeg dat er een bom is ontploft. Je kan er vanuit gaan dat vele mensen hier vervolgens op klikken. Iets wat ongetwijfeld heel leuk is voor de website eigenaar, maar iets waar Facebook niet op zit te wachten als het gaat om haar betrouwbaarheid.

Hoe nu verder

Sinds de update is het een stukje moeilijker om dus aantrekkelijke Facebook-berichten op te maken. Het is echter nu belangrijker geworden hoe het bericht op de website geplaatst wordt. Facebook neemt namelijk de ‘snippet’ van je bericht 1 op 1 over van je website, evenals je ‘uitgelichte afbeelding’. Wil jij er dus zeker van zijn dat je bericht op Facebook er aantrekkelijk en uitnodigend uit ziet?  Houd hier dan rekening mee bij de plaatsing van je bericht op je website en pas het aan zoals jij denkt dat het op je social media kanalen mooi weergegeven wordt!

Heb jij vragen omtrent je social media kanalen of kom je ergens niet uit? Neem gerust contact met ons op of stuur een berichtje via de chat-functie.