Jong Apeldoorn

Jongeren zijn de toekomst! Delicious Media heeft in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn het platform ‘Jong Apeldoorn’ opgericht. Dit platform is bedoeld als klankbord groep voor de jongeren van Apeldoorn waarbij zij meningen geven en ideeën voor de stad aandragen. Onderwerpen waar je aan kan denken zijn evenementen, de Apeldoornse binnenstad,  jeugdzorg en diverse andere zaken die spelen in Apeldoorn. Met die bijeenkomsten willen we tot goede ideeën komen voor de toekomst van Apeldoorn. Met natuurlijk heel veel gezelligheid en lekkere hapjes en drankjes!

Onderwerpen Jong Apeldoorn

Onderwerpen die tot dusverre aan bod zijn gekomen:

In september vindt er een editie rondom het Cultuurbeleid van de gemeente Apeldoorn. Hierin wordt geïnventariseerd in hoeverre het cultuuraanbod aansluit bij de wensen van de jongeren. Het resultaat bestaat uit een adviesrapport (of video) waarbij de gemeenteraad duidelijke handvatten heeft om het Cultuurbeleid door te ontwikkelen.

Dit is eerder gedaan voor de toekomst van de Gigant & Markant. Nadat duidelijk werd dat deze instanties gingen fuseren, werd de vraag aan Jong Apeldoorn gesteld hoe zij dit voor zich zagen. Daar zijn de volgende concepten voor ontwikkeld die hier terug te lezen zijn.

Editie bijwonen

Ben jij benieuwd naar Jong Apeldoorn en wil je een editie bijwonen? Schrijf je dan hier in!